consolidating private college loans The physical rap or kicknap of online dating

ב' - הנוהג למעלה מן הטבע לבטוח בה' שיזמין לו במעט עסקיו די פרנסתו ושיפנה לעסוק כל ימיו בעבודת ה' יתברך, ואז מלאכתו נעשית על ידי אחרים.והיינו: צדיק באמונתו יחיה, שדרשו {מכות דכ"ד ע"א}: בָּא עָמוֹס וְהֶעֱמִידָן עַל אַחַת, שֶׁנֶּאֱמַר {עמוס ה}: כִּי כֹה אָמַר ה' לְבֵית יִשְׂרָאֵל: דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ.

מה שאין כן מי שאינו במדרגת בטחון ורוצה לעשות כמו רבי שמעון בן יוחאי, והניח מדרגתו על פי הטבע, ומדרגה עליונה לא השיג - ונשאר קרח מכאן ומכאן.

וזהו שאמרו: הרבה עשו כר' שמעון בן יוחאי גם מי שאינו בגדר זה, לכך לא עלתה לו": ייחוד שמירה ומיתוק בראשית מג יד "וְאֵל שַׁדַּי יִתֵּן לָכֶם רַחֲמִים לִפְנֵי הָאִישׁ, וְשִׁלַּח לָכֶם אֶת אֲחִיכֶם אַחֵר וְאֶת בִּנְיָמִין.

פירוש דברי המדרש {תנחומא סי' י}: לפיכך היה מתפלל בא"ל שד"י ואומר: מי שאמר לשמים וארץ די - יאמר ליסוריי די, לפי כשברא הקב"ה השמים והארץ היו נמתחין והולכין עד שאמר להן הקב"ה: די! כי העולמות היו יורדין ומתפשטין עד עמקי הקליפות ופן ח"ו שלא יהיה אז הרע גובר מחמת עמקי הקליפות, עד שאמר די.

הבעל שם טוב הק' על חנוכה ופרשת מקץ "קֵץ שָׁם לַחשֶׁךְ" תורת הלוחות הראשונים מפי מורנו דב"ר הכהן סטבסקי שליט"א בית הבעל שם טוב {איוב כח ג} בוטח מבטיח ומובטח "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם יְהֹוָ"ה מִבְטַחוֹ, וְלֹא פָנָה אֶל רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב {תהלים מ ה} - זה יוסף {מדרש רבתי פר' פט סי' ג}. כי מבית האסורים יצא למלוך - זה יוסף שיצא מבית האסורים של פרעה יצא למלוך. בוטח - היינו אותו אדם שהוא בוטח, ומבטיח - היינו אותו שהוא מבטיח, ומובטח - היינו אותו עילה וסיבה שעל ידה הוא בטוח לבוא לאותו הדבר.

בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיהֹוָ"ה - וְהָיָה יְהֹוָ"ה מִבְטַחוֹ {ירמיה י"ז ז}. וְלֹא פָנָה אֶל רְהָבִים - ע"י שאמר לשר המשקים: {בראשית מ יד} כִּי אִם זְכַרְתַּנִי אִתְּךָ כַּאֲשֶׁר יִיטַב לָךְ וְעָשִׂיתָ נָּא עִמָּדִי חָסֶד וְהִזְכַּרְתַּנִי אֶל פַּרְעֹה וְהוֹצֵאתַנִי מִן הַבַּיִת הַזֶּה, ניתוסף לו שתי שנים. והוא דרך משל: ה' יתברך הוא המבטיח לאדם שייתן לו כל צרכו ודי מחסורו כשילך בדרכיו. ומובטח היינו שאף שהוא בוטח שה' יתברך יזמין לו בוודאי פרנסתו - מכל מקום צריך עילה וסיבה לזה, שיהיה הסיבה מאת ה' יתברך שעל ידה יתפרנס, או משא ומתן או שאר דברים ואמצעים. כי העיקר, להאמין בה' שהוא לבדו הוא ואין בלתו, ושאינו צריך לשום עילה וסיבה שעל ידה ימשוך לו פרנסתו.

אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם יְהֹוָ"ה מִבְטַחוֹ - ר' יודן אמר: המון ריבי רברבים שהם שטים אחרי כזב. כי הוא יתברך שמו עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ואפילו כשלא יעשה שום עילה ומשא ומתן ושום הכנה לפרנסתו, ה' יתברך יכול להזמין לו פרנסתו בחסדו הגדול.

אמר לו: אתה על אל"היך, הדא הוא דכתיב{בראשית מא א}: וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר.

וזהו בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיהֹוָ"ה - וְהָיָה יְהֹוָ"ה מִבְטַחוֹ {ירמיה י"ז ז}, היינו המובטח שלו יהיה גם כן ה' יתברך, שרק הוא לבדו הוא, ואין שום דבר שיהיה עילה וסיבה לפרנסתו או לשאר דבר שעל ידה יגמור הדבר שהוא מבטיח לו, שאינו צריך לשום דבר ושום הכנה שתהיה עילה וסיבה, והכל הוא רק הבורא יתברך שמו.

ואפילו כשיש לו הדבר על ידי עילה, יאמין באמונה שלימה שהוא ממש ה' יתברך שרצה לפרנס אותו בדרך זה, אבל לא שיהיה מוכרח הדבר על ידי סיבה והכנה, רק לבטוח בה'.

וזהו מדרגה גדולה": סגולה על הרצון "כלל גדול: גֹּל אֶל יְהֹוָ"ה מַעֲשֶׂיךָ - וְיִכֹּנוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ {משלי טז ג}: שכל דבר שיזדמן יחשוב שהוא מאתו יתברך שמו, ויראה שיבקש מה' יתברך שיזמין לו תמיד מה שה' יתברך יודע שהוא לטובתו, ולא מה שנראה לבן אדם על פי שכלו. רק ישליך הכל כל ענייניו וצרכיו עליו יתברך שמו": מידת האמת מידת הנאמנות ומידת החיקוי "אָמַר אַבַּיֵי: הַרְבֵּה עָשׂוּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְעָלְתָה בְּיָדָם, והרבה עשו כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וְלֹא עָלְתָה בְּיָדָם.

אָמַר לְהוּ רָבָא לְרַבָּנָן: בְּמָטוּתָא מִינַיְיכוּ: דְּלָא תֵּיתוּ קַמָּאִי, לָא בְּיוֹמֵי נִיסָן וְלָא בְּיוֹמֵי תִּשְׁרֵי, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּטָּרְדוּ בִּמְזוֹנַיְכוּ כּוּלָהּ שַׁתָּא! והעניין, כי יש שני סוגי אנשים: אחד - הנוהג על פי הטבע וחורש בשעת חרישה וקוצר בשעת קצירה וכו'.